• Boek 7 Artikel 203 (7:203 BW)

  Terbeschikkingstelling gehuurde

  De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.

  Toelichting

  Dit artikel beschrijft de wettelijke verplichting van de verhuurder om de zaak die verhuurd wordt ter beschikking te stellen aan degene die huurt. De huurder kan hierdoor het gebruik hebben van de zaak. Tevens dient de verhuurder het gehuurde ter beschikking te laten. De huurder moet tijdens de gehele huurperiode gebruik kunnen maken van de zaak, op de manier zoals is overeengekomen in de huurovereenkomst. Tijdens de huurperiode mag de verhuurder de huurder niet verhinderen in zijn gebruik.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.