• Boek 7 Artikel 611 (7:611 BW)

  Goed werkgever- en werknemerschap

  De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

  Toelichting

  Gedragen als een goed werkgever?

  De werkgever en de werknemer zijn beide verplicht zich op een bepaalde manier te gedragen. Het goed werkgeverschap vormt daarnaast een grond voor aansprakelijkheid voor de werkgever. Op basis van dit artikel kan de werkgever aansprakelijk zijn voor bepaalde schade die de werknemer lijdt. Goed werkgeverschap kan worden gezien als de arbeidsrechtelijke redelijkheid en billijkheid. De norm van een goed werkgever wordt ingekleurd door hetgeen is bepaald in art. 3:12 BW.

  Aansprakelijkheid voor schade

  Indien de werknemer schade lijdt buiten de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan hij hierop terugvallen. Het gaat met name om situaties waarin de werknemer geen beroep kan doen op de andere grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid, namelijk art. 7:658 BW. Hierbij kan je denken aan verkeersongevallen, als deelname aan het verkeer heeft plaatsgevonden in het kader van de uitoefeningen van werkzaamheden. Het gaat dan met name om het feit dat er geen sprake is van een deugdelijke verzekering voor eventuele schade.

  Daarnaast kent dit artikel een zorgplicht en een preventieplicht. In het kader hiervan moet de werkgever behoeden dat de werknemer wordt blootgesteld aan een bekend, specifiek en ernstig gevaar. Dit kan ook buiten de werkvloer van toepassing zijn.

  Ook zijn er andere situaties denkbaar waarbij de werknemer niet direct bezig was met de uitoefening van zijn werkzaamheden, maar er wel samenhang bestond tussen de handelingen en de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je tijdens een bedrijfsuitje schade lijdt.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6669KLM/De Kuijer

  Een piloot werd tijdens zijn wachttijd slachtoffer van een verkeersongeval, waarna hij schade leed. Ook voor deze schade kan de werkgever worden aangesproken, ook al deed het ongeval zich voor tijdens de wachttijd.

  Hoge Raad 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1996Rollerskates

  Tijdens een bedrijfsuitje brak een werknemer zijn pols. De werkgever is op grond van art. 7:611 BW aansprakelijk voor de schade, omdat hij zijn zorgplicht had geschonden.