• Boek 7 Artikel 706 (7:706 BW)

  Voldoening verdiende loon

  1. Voldoening van het in geld vastgestelde deel van het in dienst aan boord van een zeeschip verdiende loon geschiedt:
   1. in de munt, waarin het in de zee-arbeidsovereenkomst is uitgedrukt;
   2. in de munt, gangbaar ter plaatse van de voldoening;
   3. door girale betaling als bedoeld in artikel 114 van Boek 6.
  2. Indien omrekening nodig is, geschiedt deze naar de koers, bedoeld in de artikelen 124 en 126 van Boek 6.