• Boek 7 Artikel 336 (7:336 BW)

    Terbeschikkingstelling

    1. De verpachter is verplicht het verpachte ter beschikking van de pachter te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.