• Boek 7 Artikel 616f (7:616f BW)

    Nietigheid strijdige bedingen

    1. Elk beding in strijd met de artikelen 616a tot en met 616e is nietig.