Wat is een maatschap?

Maatschap

De maatschap is een vorm van een personenvennootschap. Het wordt geregeld in Boek 7A BW. Op grond van artikel 7A:1655 BW is een maatschap een overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkander te delen.