Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een erfdienstbaarheid?

Erfdienstbaarheid

Artikel 5:70 BW regelt de erfdienstbaarheid. Dit is een complex begrip. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak – het dienende erf – is bezwaard ten behoeve van het heersende erf. Het heersende erf moet ook een onroerende zaak zijn. Een erfdienstbaarheid wordt in de praktijk vaak gebruikt om bevoegdheden ten aanzien van andermans erf te verkrijgen, dus bijvoorbeeld om er overheen te mogen lopen. Als het erf van de buurman een beter bereik heeft met de openbare weg, dan kan het handig zijn voor jou om daar overheen te mogen lopen. Hiervoor kan je een erfdienstbaarheid vestigen. Artikel 5:70 lid 2 BW bepaalt dat de eigenaar van het heersende erf verplicht kan worden een vergoeding te betalen aan de eigenaar van het dienende erf. Deze vergoeding noemen we retributie. Partijen kunnen zelf afspreken hoe hoog deze retributie is en op welke tijdstippen deze betaald moet worden.