• Boek 7a Artikel 1683 (7a:1683 BW)

  Ontbinding maatschap

  1. Een maatschap wordt ontbonden:
   1. Door verloop van den tijd voor welken dezelve is aangegaan;
   2. Door het tenietgaan van een goed of de volbrenging der handeling, die het onderwerp der maatschap uitmaakt;
   3. Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten;
   4. Door den dood of de curatele van één hunner, of indien hij in staat van faillissement is verklaard dan wel ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.