• Boek 7a Artikel 1679 (7a:1679 BW)

    Vennoten voor gehele schuldenlast verbonden

    1. De vennooten zijn niet ieder voor het geheel voor de schulden der maatschap verbonden; en een der vennooten kan de overige niet verbinden, indien deze hem daartoe geene volmagt gegeven hebben.