• Boek 7a Artikel 1809 (7a:1809 BW)

  Schuldenaar tot aflossing genoodzaakt

  1. De schuldenaar eener altijddurende rente kan tot de aflossing genoodzaakt worden:
   1. Indien hij niets betaald heeft op de gedurende twee achtereenvolgende jaren verschuldigde renten;
   2. Indien hij verzuimt aan den geldschieter de bij de overeenkomst beloofde zekerheid te bezorgen;
   3. Indien hij in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.