• Boek 7a Artikel 1655 (7a:1655 BW)

    Maatschap

    1. Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.

    Toelichting

    Wat is een maatschap?

    Een maatschap is een rechtsvorm waarbij twee of meer partijen onder een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen. Vaak gaat het daarbij om huisartsen, fysiotherapeuten, advocaten of tandartsen. Het oogmerk van de maatschap is het delen van de te behalen winsten. De maatschap is geregeld in artikel 7A:1655 BW.