• Artikel 213jj Faillissementswet (213jj FW)

    Kennisgeving toezicht houdende autoriteiten

    1. De Nederlandsche Bank N.V. stelt de toezichthoudende autoriteiten van de staten die zijn aangewezen op grond van artikel 2:50 van de Wet op het financiële toezicht die zulks verzoeken in kennis van het verloop van de procedure.