• Artikel 212hj Faillissementswet (212hj FW)

    Schakelbepaling

    [Vervallen per 01-01-2019]