• Artikel 212n Faillissementswet (212n FW)

    Inkennisstelling toezichthoudende autoriteiten andere lidstaten

    1. Na de inkennisstelling, bedoeld in artikel 212c, stelt de Nederlandsche Bank N.V. onverwijld de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten in kennis van het vonnis tot faillietverklaring, alsmede van de mogelijke gevolgen daarvan in het desbetreffende geval.