• Artikel 22 Faillissementswet (22 FW)

    Echtgenoot of geregistreerde partner

    1. In het vorige artikel wordt onder «gefailleerde» mede begrepen de echtgenoot of de geregistreerde partner van de in enige gemeenschap van goederen gehuwde onderscheidenlijk als partner geregistreerde.