• Artikel 300 Faillissementswet (300 FW)

    Schuldsaneringsregeling werkt niet ten aanzien van medeschuldenaren

    1. De schuldsaneringsregeling werkt niet ten voordele van borgen en andere medeschuldenaren.