• Artikel 172 Faillissementswet (172 FW)

    Faillissement na akkoord

    1. Het vorige artikel is eveneens toepasselijk, indien de boedel van de schuldenaar, terwijl door hem aan het akkoord nog niet volledig is voldaan, opnieuw in staat van faillissement wordt verklaard.