• Artikel 134 Faillissementswet (134 FW)

    Verificatie bij toondervordering

    1. Schuldvorderingen aan toonder kunnen ten name van «toonder» geverifieerd worden. Iedere ten name van «toonder» geverifieerde vordering wordt als de vordering van een afzonderlijk schuldeiser beschouwd.