• Artikel 212ff Faillissementswet (212ff FW)

    Gevolgen liquidatieprocedure overeenkomst tot verrekening

    1. In afwijking van artikel 212t worden de gevolgen van een liquidatieprocedure voor een overeenkomst tot verrekening als bedoeld in artikel 212a, onderdeel m, uitsluitend beheerst door het recht dat van toepassing is op die overeenkomst.