• Artikel 212aa Faillissementswet (212aa FW)

    Gevolgen liquidatieprocedure registergoed van de bank

    1. In afwijking van artikel 212t worden de gevolgen van een liquidatieprocedure voor de rechten van de bank op een registergoed beheerst door het recht van de lidstaat onder het gezag waarvan het register wordt gehouden.