• Artikel 330 Faillissementswet (330 FW)

  Vervallen ontwerpakkoord

  1. Het ontwerp van een akkoord vervalt:
   1. indien de toepassing van de schuldsaneringsregeling niet wordt uitgesproken;
   2. indien, voordat het vonnis van homologatie van het akkoord in kracht van gewijsde is gegaan, een rechterlijke uitspraak tot beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling in kracht van gewijsde gaat;
   3. indien de toepassing van de schuldsaneringsregeling eindigt op grond van het bepaalde in artikel 312, tweede lid.