• Artikel 321 Faillissementswet (321 FW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 85 en 86 zijn van overeenkomstige toepassing.