• Artikel 222 Faillissementswet (222 FW)

    Bij voorraad uitvoerbaar

    1. De beschikking, waarbij de surseance definitief wordt toegestaan, is bij voorraad uitvoerbaar, niettegenstaande enige daartegen gerichte voorziening.
    2. Zij wordt aangekondigd op de wijze, in artikel 216 voorgeschreven.