• Artikel 217 Faillissementswet (217 FW)

    Aanvang surseance

    1. De surseance wordt geacht te zijn ingegaan bij de aanvang van de dag, waarop zij voorlopig is verleend.