• Artikel 341 Faillissementswet (341 FW)

    1. Vervallen