• Artikel 61 Faillissementswet (61 FW)

    Echtgenoot of geregistreerde partner

    De echtgenoot of geregistreerde partner van de schuldenaar neemt alle goederen die hem toebehoren en niet in de huwelijksgemeenschap onderscheidenlijk de gemeenschap van het geregistreerd partnerschap vallen, terug.