• Artikel 133 Faillissementswet (133 FW)

    Verificatie bij onbepaalde waarde

    1. Vorderingen, waarvan de waarde onbepaald, onzeker, niet in Nederlands geld of in het geheel niet in geld is uitgedrukt, worden geverifieerd voor hun geschatte waarde in Nederlands geld.