• Artikel 212 Faillissementswet (212 FW)

    Uitspraak rehabilitatie

    1. Het vonnis, waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, wordt ter openbare zitting uitgesproken, terwijl mede daarvan aantekening geschiedt in het in artikel 19 bedoelde register.