• Artikel 81 Faillissementswet (81 FW)

    Stemming vergadering

    1. Op de vergaderingen van schuldeisers worden de besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige schuldeisers. Voor elke € 45 brengt ieder schuldeiser één stem uit. Voor vorderingen of overschietende gedeelten van vorderingen, beneden € 45, wordt mede één stem uitgebracht.
    2. Splitsing van vorderingen, na de faillietverklaring gedaan, doet geen stemrecht verwerven.