• Artikel 82 Faillissementswet (82 FW)

    Stemgerechtigd bij vergadering

    1. Stemgerechtigd zijn de erkende en de voorwaardelijk toegelaten schuldeisers, alsmede de toonder ener ten name van "toonder" geverifieerde schuldvordering.