• Artikel 191 Faillissementswet (191 FW)

    Uitkering nagekomen vorderingen

    [Vervallen per 01-01-2019]