• Artikel 112 Faillissementswet (112 FW)

    Voorlopige erkenning en betwisting vordering

    1. De curator brengt de vorderingen, die hij goedkeurt, op een lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen, en de vorderingen, die hij betwist, op een afzonderlijke lijst, vermeldende de gronden der betwisting.