• Artikel 41 Faillissementswet (41 FW)

    Erfenissen tijdens faillissement

    1. Erfenissen, gedurende het faillissement aan de gefailleerde opkomende, worden door de curator niet anders aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving.
    2. Tot het verwerpen ener nalatenschap behoeft de curator machtiging van de rechter-commissaris.