• Artikel 109 Faillissementswet (109 FW)

    Kennisgeving aan schuldeisers

    1. De curator geeft van deze beschikkingen onmiddellijk aan alle bekende schuldeisers bij brieven kennis.