• Artikel 296 Faillissementswet (296 FW)

  Verlies bevoegdheid beschikken en feitelijke handelingen

  1. Door de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling verliest de schuldenaar van rechtswege:
   1. de bevoegdheid om over de tot de boedel behorende goederen te beschikken;
   2. de bevoegdheid om ten aanzien van die goederen feitelijke handelingen te verrichten en toe te laten.
  2. De schuldenaar is verplicht alle goederen die tot de boedel behoren op verzoek van de bewindvoerder aan hem af te leveren.
  3. De rechter-commissaris kan op verzoek van de schuldenaar of de bewindvoerder dan wel ambtshalve bij schriftelijke beschikking ten aanzien van bepaaldelijk daartoe aan te wijzen goederen bepalen dat de schuldenaar daarover het beheer heeft.