• Artikel 158 Faillissementswet (158 FW)

    Geen nieuw akkoord

    1. Na verwerping of weigering van de homologatie van het akkoord kan de gefailleerde in hetzelfde faillissement geen akkoord meer aanbieden.