• Artikel 213u Faillissementswet (213u FW)

    Gevolgen liquidatieprocedure onroerende zaak

    1. In afwijking van artikel 213o worden de gevolgen van een liquidatieprocedure voor een overeenkomst die het recht geeft op het genot of de verkrijging van een onroerende zaak uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de onroerende zaak is gelegen.