• Artikel 346 Faillissementswet (346 FW)

    1. Vervallen