• Artikel 355 Faillissementswet (355 FW)

    Hoger beroep

    1. Van het vonnis, bedoeld in artikel 354 en in artikel 354a, kunnen de schuldeisers en de schuldenaar gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak in hoger beroep komen.
    2. Artikel 351, tweede tot en met vijfde lid, is van toepassing.