• Artikel 213ai Faillissementswet (213ai FW)

    Goedkeuring overdrachtsplan

    1. Indien de rechtbank het overdrachtsplan heeft goedgekeurd, voert de curator het uit zo spoedig mogelijk nadat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken.