• Artikel 267 Faillissementswet (267 FW)

    Rechter-commissaris beslist toelating stemming

    1. De rechter-commissaris zo die is benoemd of bij gebreke van dien de rechtbank bepaalt of en tot welk bedrag de schuldeisers, wier vorderingen betwist zijn, tot de stemming zullen worden toegelaten.