• Artikel 211 Faillissementswet (211 FW)

    Geen hoger beroep of cassatie

    1. Van de beslissing der rechtbank wordt noch hoger beroep, noch cassatie toegelaten.