• Artikel 266 Faillissementswet (266 FW)

    Erkenning of betwisting

    1. De bewindvoerders zijn bevoegd ter vergadering op elke door hen gedane erkenning of betwisting terug te komen.
    2. Zowel de schuldenaar als ieder verschenen schuldeiser kan een door de bewindvoerders geheel of gedeeltelijk erkende vordering betwisten.
    3. Betwistingen of erkenningen, op de vergadering gedaan, worden op de lijst aangetekend.