• Artikel 212m Faillissementswet (212m FW)

    Faillissement na noodregeling

    [Vervallen per 01-01-2019]