• Artikel 195 Faillissementswet (195 FW)

    Schuldeiser herkrijgt recht van executie

    1. Door het verbindend worden der slotuitdelingslijst herkrijgen de schuldeisers voor hun vorderingen, in zover deze onvoldaan zijn gebleven, hun rechten van executie op de goederen van de schuldenaar.