• Artikel 213ao Faillissementswet (213ao FW)

    Uitvoeren overdrachtsplan

    1. De curator voert het overdrachtsplan uit zo spoedig mogelijk nadat de rechtbank het heeft goedgekeurd.