• Artikel 77 Faillissementswet (77 FW)

    Vergadering van de commissie

    1. Tot het inwinnen van het advies der commissie vergadert de curator met haar, zo dikwijls hij het nodig acht. In deze vergaderingen zit hij voor en voert hij de pen.