• Artikel 212ij Faillissementswet (212ij FW)

    Gevolgen liquidatieprocedure voor arbeidsovereenkomst

    1. In afwijking van artikel 212t worden de gevolgen van een liquidatieprocedure voor arbeidsovereenkomsten en andere rechtsverhoudingen ter zake van het verrichten van arbeid uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat dat op die overeenkomst of rechtsverhouding van toepassing is.