• Artikel 213al Faillissementswet (213al FW)

    Medewerking overdrachtsplan

    1. [Vervallen per 01-01-2019]