• Artikel 213al Faillissementswet (213al FW)

    Medewerking overdrachtsplan

    1. Na de mededeling, bedoeld in artikel 213ak, eerste lid, verleent de curator alle medewerking aan de voorbereiding van het overdrachtsplan.