• Artikel 199 Faillissementswet (199 FW)

    1. Vervallen